Regulamente admitere - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Români de pretutindeni Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere

Rezultate 2018

Regulamente

 

Studii universitare de licenţă

Studii universitare de masterat

Studii universitare de doctorat

Procedura înscrieri pentru românii de pretutindeni

 

Studii universitare de licenţă

 

Repartizare locuri pe specializari pentru românii de pretutindeniAdmiterea se organizeaza de institutia de invatamant:Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mures
Domeniul de studii Specializarea   Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă Total
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini (TCM)
0 0 0
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata (AIA)
0 0 0
Limbă și literatură Limba și literatura română-Limba și literatura engleză (RE)   0 0 0
Limbă moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleza-franceza) (LMA)   2 1 3
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice(CRP)   0 3 3
Istorie Istorie
0 0 0
Științe politice Științe politice (SP)   1 0 1
Management Management (M)   1 2 3
Administrarea afacerilor Economia comertului, turismului si serviciilor (ECTS)   0 3 3
Contabilitate Contabilitate si informatica de gestiune (CIG)   0 0 0
Finante Finante si banci (FB)   0 0 0
Drept Drept (D)   0 3 3
Stiinte administrative Administratie publica (AP)   1 0 1
Total     5 12 17

Studii universitare de masterat

Tematicile şi bibliografia pentru concursul de admitere sunt afisate la oferta educationala

Repartizarea locurilor la studii universitare de master pentru românii de pretutindeniUniversitatea "Petru Maior" din Târgu MuresCod univ: 42
Domeniul de studii Specializarea   Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă Total
Inginerie şi management Managementul sistemelor calităţii (MSC)   0 0 0
Informatică Tehnologia informației (TI)   0 0 0
Filologie Istoria literaturii și sistemul criticii literare (ILSCL)   0 0 0
Istorie Istorie mondială, sisteme și relații internaționale (IMSRI)   0 0 0
Management Managementul afacerilor(MA)   0 1 1
Management Managementul resurselor umane (MRU)   0 0 0
Contabilitate Contabilitate şi audit (CA)   0 1 0
Ştiinţe administrative Masterat profesional european de administraţie publică (MPEAP)   0 1 1
Total     0 3 2

Studii universitare de doctorat

 

Repartizarea locurilor la studii universitare de doctorat pentru românii de pretutindeniUniversitatea "Petru Maior" din Târgu MuresCod univ: 42
Domeniul de studii Specializarea   Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă Total
Filologie Studii literare   1 0 1
Istorie Istorie   0 1 1
Total     1 1 2

 

Rezultate 2018

Studii universitare de licenţă

 

Data ultimei actualizari: 21 septembrie 2018
Domeniul de studii Specializarea  
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleza-franceza) (LMA) admişi buget
Management Management (M) admişi buget
Administrarea afacerilor Economia comertului, turismului si serviciilor (ECTS) admişi buget
Drept Drept (D) admişi buget
Stiinte administrative Administratie publica (AP) admişi buget

 

Studii universitare de masterat

data ultimei actualizari: 17 septembrie 2018

Domeniul de studii Specializarea Rezultate
Contabilitate Contabilitate şi audit (CA) admişi buget
Ştiinţe administrative Masterat profesional european de administraţie publică (MPEAP) admişi buget

     

 

Studii universitare de doctorat

data ultimei actualizari: 11 septembrie 2018

Repartizarea locurilor la studii universitare de doctorat pentru românii de pretutindeniUniversitatea "Petru Maior" din Târgu MuresCod univ: 42
Domeniul de studii Specializarea Rezultate
Filologie Studii literare  
Istorie Istorie admişi buget
     

Regulamente

2018

 

» Procedura inscrieri pentru romanii de pretutindeni

» Hotărâre privind repartizarea privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019, pe programe de studii, pentru românii de pretutindeni

» Ordin privind aprobarea "Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018" şi a "Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018"

» METODOLOGIA de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

» Anexa 1 - LISTA Instituţiilor de învăţământ superior care organizează
anul pregătitor pentru învăţarea limbii române

» Anexa 2 - CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

» Anexa 3 - DECLARAŢIE privind apartenenţa la identitatea culturală română

» Anexa 4 - Formular de confirmare a locului de studii

» Anexa - Formular de confirmare prealabil a locului de studii

» Ordin MEN nr. 4294 privind aprobarea procedurii de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul preuniversitar si superior de stat si particular acreditat in Romania, pe locuri de studii cu taxa, incepand cu anul universitar 2017-2018

» Ordin MEN nr.4107/2018 privind scutirea de la plata taxelor de inscriere, de procesare a dosarului, de inmatriculare, pentru testarea competentelor longvistice de limba romana, de sustinere a concursului de admitere la doctorat si a probelor specifice de aptitudini a candidatilor la bursele oferite de statul romani

» METODOLOGIA privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de LICENŢĂ şi MASTER pentru anul universitar 2018-2019 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
 • Sesiunea I
 • Sesiunea II

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat

Tip învăţământ
 • IF
 • IFR

înscrieri 11-19 iulie 2018 (zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
proba eliminatorie la programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
afişarea rezultatelor, contestaţii
afişarea rezultatelor dupa contestaţii
- confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afişarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 11 - 19 iulie 2018(în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

 • IF
 • IFR


înscrieri : 09 - 20 iulie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii
afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 09 - 20 iulie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat
 • Doctorat

înscrieri : 27 august - 13 Septembrie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
înscrieri pe locurile rămase disponibile
proba eliminatorie la programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
afişarea rezultatelor, contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri: 27 august – 14 septembrie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013

Septembrie 2017

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 31 iulie- 15 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 03 - 07 septembrie 2018
18 - 24 septembrie 2018
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
concurs de admitere (proba scrisa si interviu)
afişarea rezultatelor
depunerea contestaţiilor şi rezolvarea lor/afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmare candidaţi admişi şi semnarea Contractului de studii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
cursuri
CENTRUL DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Despre UPM...

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.