Regulamente admitere - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Români de pretutindeni Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere

Rezultate 2017

Alegeţi sesiunea: Sesiunea iulie 2017 | Sesiunea septembrie 2017


Rezultate sesiunea septembrie 2017

Studii universitare de licenţă

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 21 septembrie 2017)
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini (4 ani) admişi taxă
Inginerie şi management  
Inginerie economică industrială (4 ani) admişi taxă
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice (4 ani) admişi buget
admişi taxă
Ingineria sistemelor  
Automatică şi informatică aplicată (4 ani) admişi taxă
   

 

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 22 septembrie 2017)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică admişi taxă
Informatică (3 ani)
Limbă şi literatură

admişi buget
admişi taxa

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (3 ani)
Limbi moderne aplicate admişi buget
Limbi moderne aplicate (3 ani)
Ştiinţe politice

admişi buget
admişi taxă

Ştiinţe politice (3 ani)
Studii de securitate (3 ani) admişi taxă I
admişi taxă II
Istorie admişi buget
admişi taxă
Istorie (3 ani)
Ştiinţe ale comunicării admişi buget
admişi taxă
Comunicare şi relaţii publice (3 ani)

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 21 septembrie 2017)
Domeniu/specializare Rezultate
Management admişi taxă
Management (3 ani)
Administrarea afacerilor admişi taxă
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani)
 
Contabilitate admişi taxă
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Finanţe admişi taxă
Finanţe şi Bănci (3 ani)
Ştiinţe administrative admişi buget
Administraţie publică (3 ani)
Drept admişi taxă
Drept (4 ani)

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Rezultate (Data ultimei actualizări: 21 septembrie 2017)
Domeniu/specializare Rezultate
Management admişi taxă
Management (3 ani)
Contabilitate

admişi taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Drept

admişi taxă

Drept (4 ani)

Studii universitare de masterat

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 21 septembrie 2017)
Domeniu/specializare Rezultate
 
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani) admişi taxă
Inginerie industrială
Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator (2 ani) admişi taxă

 

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate (Data ultimei actualizări: 18 septembrie 2017)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică  
Tehnologia informaţiei (2 ani) admişi buget
Filologie  
Studii anglo-americane/Anglo-american studies – limba engleză (2 ani) admişi buget
Istorie  
Elitele, cultura şi construcţia europeană (2 ani) admişi buget
 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate (Data ultimei actualizări: 25 septembrie 2017)
Domeniu/specializare Rezultate
Management
Managementul afacerilor (2 ani) admişi taxă
Managementul resurselor umane (2 ani) admişi taxă
Contabilitate
Contabilitate şi audit (2 ani) admişi taxă
Finanţe
Gestiune financiar-bancară (2 ani) admişi buget
Drept
Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an) admişi taxă
Achiziţii publice (1 an) admişi 1 taxa
admişi 2 taxa
Ştiinţe administrative
Masterat profesional european de administraţie publică (2 ani) admişi taxa
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii (2 ani) admişi taxă

Inmatricularile la masterate se vor desfasura in zilele de 20 si 21 septembrie la sediul facultatii, Tg. Mures, str. Livezeni, nr. 69 sala C12 ora 14-16,30. Persoana de contact Adriana Vlasiu.

Studii doctorale

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate finale (Data ultimei actualizări: 21 septembrie 2017)
Domeniu/specializare Rezultate
Ştiinţe umaniste şi arte/Filologie
Studii literare admişi
respinşi
Ştiinţe umaniste şi arte/Istorie
Istorie admişi

Eventualele contestatii se depun la Secretariatul CSUD, sala R 31, până miercuri, 13.09.2017, ora 12,00.

       Înmatricularea se face în perioada 18-21.09.2017, între orele 9-14, sala R 31

Arhivă

2016201520142013

 

 

2012

 


 

2011 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
 • Sesiunea I
 • Sesiunea II

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat

Tip învăţământ
 • IF
 • IFR

înscrieri 11-19 iulie 2018 (zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
proba eliminatorie la programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
afişarea rezultatelor, contestaţii
afişarea rezultatelor dupa contestaţii
- confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afişarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 11 - 19 iulie 2018(în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

 • IF
 • IFR


înscrieri : 09 - 20 iulie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii
afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 09 - 20 iulie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat
 • Doctorat

înscrieri : 27 august - 13 Septembrie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
înscrieri pe locurile rămase disponibile
proba eliminatorie la programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
afişarea rezultatelor, contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri: 27 august – 14 septembrie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013

Septembrie 2017

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 31 iulie- 15 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 03 - 07 septembrie 2018
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
concurs de admitere (proba scrisa si interviu)
afişarea rezultatelor
depunerea contestaţiilor şi rezolvarea lor/afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmare candidaţi admişi şi semnarea Contractului de studii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
cursuri
CENTRUL DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Despre UPM...

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.