Regulamente admitere - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Români de pretutindeni Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere

Rezultate 2018

Alegeţi sesiunea: Sesiunea iulie 2018 | Sesiunea septembrie 2018


Rezultate sesiunea septembrie 2018

Studii universitare de licenţă

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 21 septembrie 2018)
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini (4 ani) admişi buget
admişi taxa
Inginerie şi management  
Inginerie economică industrială (4 ani) admişi taxa
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice (4 ani) admişi buget
admişi rural
admişi taxa
Ingineria sistemelor  
Automatică şi informatică aplicată (4 ani) admişi taxa
 

 

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 21 septembrie 2018)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică admişi rromi
admişi taxa
Informatică (3 ani)
Limbă şi literatură admişi rural
admişi taxa
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (3 ani)
Limbi moderne aplicate admişi buget
admişi RP
admişi taxa
Limbi moderne aplicate (3 ani)
Ştiinţe politice admişi buget
admişi taxa
Ştiinţe politice (3 ani)
Studii de securitate (3 ani) admişi taxa
Istorie admişi buget
Istorie (3 ani)
Ştiinţe ale comunicării admişi rural
admişi taxa
Comunicare şi relaţii publice (3 ani)

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 21 septembrie 2018)
Domeniu/specializare Rezultate
Management admişi RP
admişi taxa
Management (3 ani)
Administrarea afacerilor admişi RP
admişi taxa
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani)
Contabilitate admişi taxa
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Finanţe admişi taxa
Finanţe şi Bănci (3 ani)
Ştiinţe administrative admişi RP
admişi taxa
Administraţie publică (3 ani)
Drept admişi RP
admişi taxa
Drept (4 ani)
Științe ale educației admişi buget
admişi rural
admişi taxa
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (3 ani)

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Rezultate (Data ultimei actualizări: 21 septembrie 2018)
Domeniu/specializare Rezultate
Management admişi taxa
Management (3 ani)
Contabilitate admişi taxa
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Drept admişi taxa
Drept (4 ani)

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Învăţământ cu Frecvenţă
Rezultate (Data ultimei actualizări: 18 septembrie 2018)
Domeniu/specializare Rezultate
Ştiinţe ale educaţiei admişi buget
admişi taxa
Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică – Nivelul I Iniţial (A) – 3 ani/IF

 

Studii universitare de masterat

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 21 septembrie 2018)
Domeniu/specializare Rezultate
Ingineria electrică
Managementul sistemelor de energie (2 ani) admişi buget
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani) admişi taxa
Inginerie industrială
Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator (2 ani) admişi taxa

 

 

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate (Data ultimei actualizări: 21 septembrie 2018)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică  
Tehnologia informaţiei (2 ani) admişi buget
Filologie  
Istoria literaturii şi sistemul criticii literare (2 ani) admişi buget
admişi taxa
Istorie  
Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale (2 ani) admişi buget
 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecventa
Rezultate (Data ultimei actualizări: 21 septembrie 2018)
Domeniu/specializare Rezultate
Management
Managementul afacerilor (2 ani) admişi buget
admişi taxa
Managementul resurselor umane (2 ani) admişi taxa
Contabilitate
Contabilitate şi audit (2 ani) admişi taxa
Finanţe
Gestiune financiar-bancară (2 ani) admişi buget
admişi taxa
Drept
Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an) admişi taxa
Achiziţii publice (1 an) admişi taxa
Ştiinţe administrative
Masterat profesional european de administraţie publică (2 ani) admişi buget
admişi taxa

 

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Învăţământ cu frecventa
Rezultate (Data ultimei actualizări: 18 septembrie 2018)
Domeniu/specializare Rezultate
 

Curs postuniversitar - Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (Nivelul I Iniţial – un semestru+Nivelul II Studii de aprofundare  - un semestru ) (A)  - 1 an/IF

admişi taxa Nivelul I
admişi taxa Nivelul II

Nivelul II Studii de aprofundare  - 1 an/IF

admişi buget

 

Studii universitare de doctorat

Şcoala Doctorală de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniul fundamental/domeniul de studii universitare de doctorat/programul de studii(Data ultimei actualizări: 11 Septembrie 2018)

Rezultate

 
   
Filologie

Studii literare

admişi buget
admişi taxa
respinsi
Istorie
Istorie admişi buget
admişi RP
admişi Rromi

Informatică
Informatică admişi taxa
Inginerie şi management
Inginerie şi management admişi taxa
 

ÎN ATENTIA CANDIDATILOR ADMISI
LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII DOCTORALE

 

 

Eventualele contestatii se depun la Secretariatul CSUD, sala R 31, până MIERCURI, 12.09.2018, ora 14,00.

       Înmatricularea se face în perioada 17-20.09.2018, între orele 9-14, sala R 31

 

SECRETARIATUL CSUD,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
 • Sesiunea I
 • Sesiunea II

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat

Tip învăţământ
 • IF
 • IFR

înscrieri 11-19 iulie 2018 (zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
proba eliminatorie la programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
afişarea rezultatelor, contestaţii
afişarea rezultatelor dupa contestaţii
- confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afişarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 11 - 19 iulie 2018(în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

 • IF
 • IFR


înscrieri : 09 - 20 iulie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii
afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 09 - 20 iulie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat
 • Doctorat

înscrieri : 27 august - 13 Septembrie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
înscrieri pe locurile rămase disponibile
proba eliminatorie la programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
afişarea rezultatelor, contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri: 27 august – 14 septembrie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013

Septembrie 2017

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 31 iulie- 15 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 03 - 07 septembrie 2018
18 - 24 septembrie 2018
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
concurs de admitere (proba scrisa si interviu)
afişarea rezultatelor
depunerea contestaţiilor şi rezolvarea lor/afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmare candidaţi admişi şi semnarea Contractului de studii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
cursuri
CENTRUL DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Despre UPM...

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.