Regulamente admitere - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere

Oferta educaţională - sesiunea a I-a

Studii universitare de licenţă

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 15 februarie 2017) Cifra de şcolarizare
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini (4 ani / IF) - Acreditat
descriere
60
 
Inginerie şi management
Inginerie economică industrială (4 ani / IF) - Acreditat descriere 50  
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice (4 ani / IF) - Acreditat
descriere 60
Ingineria sistemelor
Automatică şi informatică aplicată (4 ani / IF) - Acreditat
descriere 60

Înscrieri în perioada: 12 - 20 iulie 2017

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 15 februarie 2017) Cifra de şcolarizare
Informatică
Informatică (3 ani / IF) - Acreditat descriere 75
Limbă şi literatură
Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză(3 ani /IF)-Acreditat   100
Limbi moderne aplicate
Limbi moderne aplicate (3 ani / IF) - Acreditat
descriere 60
Istorie
Istorie (3 ani / IF) - Acreditat descriere 50
Ştiinţe ale comunicării
Comunicare şi relaţii publice (3 ani / IF) - Acreditat descriere 75
Ştiinţe politice
Ştiinţe politice (3 ani / IF) - Autorizare provizorie descriere 50
Studii de securitate (3 ani / IF) *

*La programul de studiu de licenţă se va şcolariza în cazul în care va fi autorizat de către ARACIS.

Înscrieri în perioada: 12 - 20 iulie 2017

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 15 februarie 2017) Cifra de şcolarizare
Management
Management (3 ani /IF ) - Acreditat descriere 75
Administrarea afacerilor
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani / IF) - Acreditat descriere 100
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani / IF)limba engleză*
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani / IF) - Acreditat descriere 100
Finanţe
Finanţe şi Bănci (3 ani / IF) - Acreditat descriere 75
Ştiinţe administrative
Administraţie publică (3 ani / IF) - Acreditat   100
Drept
Drept (4 ani / IF) - Acreditat descriere 100

*La programul de studiu de licenţă se va şcolariza în cazul în care va fi autorizat de către ARACIS.

Înscrieri în perioada: 12 - 20 iulie 2017

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 15 februarie 2017) Cifra de şcolarizare
  Taxă
Management
Management (3 ani) - Acreditat descriere 75
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani) - Acreditat descriere 75
Drept
Drept (4 ani) - Acredidat descriere 75
Total  
225

Înscrieri în perioada: 12 - 20 iulie 2017

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Învăţământ cu Frecvenţă
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 15 februarie 2017)
   
Ştiinţe ale educaţiei
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar*

* La programul de studiu de licenţă se va şcolariza în cazul în care va fi autorizat de către ARACIS

Înscrieri în perioada: 12 - 20 iulie 2017

 

Studii universitare de masterat

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 10 martie 2017) Cifra de şcolarizare
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani) - Acreditat
Tematica
30  
Inginerie industrială    
Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator (2 ani) - Acreditat
Tematica
30
Inginerie energetică    
Managementul sistemelor de energie (2 ani) - Acreditat
Tematica
30
Ingineria sistemelor    
Sisteme automate de conducere a proceselor industriale (2 ani) - Acreditat
Tematica
30

10 – 21 iulie 2017    - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)*
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 15 februarie 2017) Cifra de şcolarizare
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani) - Acreditat
50

*Pentru inscrierile la  masteratul din cadrul Facultatii de Inginerie - Managementul sistemelor calităţii - frecventa redusa, informatii  la telefon 0740-665076, persoana de contact, Agnes Geng .

detalii : mimsc.upm.ro

 • 10 – 21 iulie 2017   - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 15 februarie 2017) Cifra de şcolarizare
Informatică
Tehnologia informaţiei (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
Filologie
Studii anglo-americane/Anglo-american studies – limba engleză (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
Istorie
Elitele, cultura şi construcţia europeană (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
     
 • 10 – 21 iulie 2017   - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu fundamental/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 15 februarie 2017) Cifra de şcolarizare
Management
Managementul afacerilor (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
Managementul resurselor umane (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
Contabilitate
Contabilitate şi audit (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
Finanţe  
Gestiune financiar-bancară (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
Drept
Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an) - Acreditat
Tematica
50  
Achiziţii publice* (1 an)    
Ştiinţe administrative
Masterat profesional european de administraţie publică (2 ani) - Acreditat
Tematica
25  
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  

   
   

* La programul de studiu de master se va şcolariza în cazul în care vor fi acreditat de către ARACIS.

10 – 21 iulie 2017  - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)*
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 15 februarie 2017) Cifra de şcolarizare
Management
Managementul afacerilor (2 ani)*
   
 • * La programul de studiu de master se va şcolariza în cazul în care vor fi acreditat de către ARACIS.

10 – 21 iulie 2017   - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

 

Studii universitare de doctorat

Şcoala Doctorală de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniul fundamental/domeniul de studii universitare de doctorat/programul de studii(Data ultimei actualizări: 15 februarie 2017) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Ştiinţe umaniste şi arte/Filologie

Studii literare
Tematica

     
Ştiinţe umaniste şi arte/Istorie
Istorie
Tematica
     
Total   20+2Romi+4RP+4B* 24+2**
 

Cursuri psihopedagogice

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu fundamental/specializare/statutul
   
Psihopedagogie
Cursuri licenţă psihopedagogice* (2 ani-3 ani) - Acreditat    
Curs postuniversitar psihopedagogic** (1 an) - Acreditat
   
     

*NIVELUL I (Iniţial) - 3 ANI (6 SEMESTRE) - 30 credite transferabile – se desfăşoară concomitent cu studiile de licenţă.
NIVELUL II ( de aprofundare) – 2 ANI (4 SEMESTRE) – 30 credite transferabile – înscrierea se face după promovarea examenului de licenţă

**Înscrierea se face după promovarea examenului de licenţă.
NIVELUL I (Iniţial) - 1 AN (2 SEMESTRE) - 30 credite transferabile.
NIVELUL II ( de aprofundare) – 1 AN (2 SEMESTRE) - 30 credite transferabile.


                                                               

 

 

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
 • Sesiunea I
 • Sesiunea II

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat

Tip învăţământ
 • IF
 • IFR

înscrieri 12-20 iulie 2017
L M Mi J V S D
Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 August1 August2 August3 August4 August5 August6
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afisarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 12 - 20 iulie 2017
L M Mi J V S D
Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 August1 August2 August3 August4 August5 August6
înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

 • IF
 • IFR


înscrieri : 10 - 21 iulie 2017 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 August1 August2 August3 August4 August5 August6
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii, afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :11 - 22 iulie 2017
L M Mi J V S D
Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 August1 August2 August3 August4 August5 August6
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii

înscrieri : 31 iulie - 14 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri pe locurile rămase disponibile
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 31 iulie - 15 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013

Septembrie 2017

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 31 iulie- 15 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
Înscrieri
concurs de admitere (proba scrisa si interviu)
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
cursuri
CENTRUL DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Despre UPM...

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.