Regulamente admitere - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere

Oferta educaţională - sesiunea a I-a

Studii universitare de licenţă

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 07 iunie 2016) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini (4 ani / IF) - Acreditat
descriere
31+2Romi + 2RPBR
25
Inginerie şi management
Inginerie economică industrială (4 ani / IF) - Acreditat descriere 31+2Romi 17
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice (4 ani / IF) - Acreditat
descriere 35+4Romi + 2RPBR 19
Ingineria sistemelor
Automatică şi informatică aplicată (4 ani / IF) - Acreditat
descriere 35+ 3RPBR 22
Total 147 83

RPBR – Români de pretutindeni absolvenţi cu diplomă de bacalaureat obţinută în România
RP – Români de pretutindeni

Înscrieri în perioada: 18 - 22 iulie 2016

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 07 iunie 2016) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Informatică
Informatică (3 ani / IF) - Acreditat descriere 40+1Romi 34
Limbă şi literatură
Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză(3 ani /IF)-Acreditat descriere 20+1Romi + 2RP 77
Limbi moderne aplicate
Limbi moderne aplicate (3 ani / IF) - Acreditat
descriere 21+1Romi + 2RP 36
Istorie
Istorie (3 ani / IF) - Acreditat descriere 20+1Romi + 2RP 27
Ştiinţe ale comunicării
Comunicare şi relaţii publice (3 ani / IF) - Autorizare provizorie descriere 15+2Romi + 2RP 56
Ştiinţe politice
Ştiinţe politice (3 ani / IF) - Autorizare provizorie descriere  15+2Romi + 1RP 32
Total 148 262

RPBR – Români de pretutindeni absolvenţi cu diplomă de bacalaureat obţinută în România
RP – Români de pretutindeni

Înscrieri în perioada: 18 - 22 iulie 2016

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 07 iunie 2016) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Management
Management (3 ani /IF ) - Acreditat descriere 22+1Romi + 1RPBR+4RP 47
Administrarea afacerilor
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani / IF) - Acreditat descriere 22+2Romi + 5RP 71
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani / IF) - Acreditat descriere 21+3Romi + 1RPBR+4RP 71
Finanţe
Finanţe şi Bănci (3 ani / IF) - Acreditat descriere 22+1Romi + 6RP 71
Ştiinţe administrative
Administraţie publică (3 ani / IF) - Acreditat   22+1Romi+ 1RPBR+5RP 71
Drept
Drept (4 ani / IF) - Acreditat descriere 22+2Romi +1RP 75
Total 169 406

RPBR – Români de pretutindeni absolvenţi cu diplomă de bacalaureat obţinută în România
RP – Români de pretutindeni

 

Înscrieri în perioada: 18 - 22 iulie 2016

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 07 iunie 2016) Cifra de şcolarizare
  Taxă
Management
Management (3 ani) - Acreditat   75
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani) - Acreditat   75
Drept
Drept (4 ani) - Acredidat   75
Total  
225

Înscrieri în perioada: 18 - 22 iulie 2016

Studii universitare de masterat

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 11 iulie 2016) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere : 25 iulie 2016, ora 900, sala L14 Tematică
21 + 1Romi+2RP 6
Inginerie industrială    
Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator (2 ani) - Acreditat bulet Concurs admitere : 25 iulie 2016, ora 900, sala A308 Tematică
21+2RP 7
Inginerie energetică    
Managementul sistemelor de energie (2 ani) - Acreditat bulet Concurs admitere : 25 iulie 2016, ora 900, sala A316 bulet Concurs admitere : 12 septembrie 2016, ora 900, sala A214 Tematică
27+1RP 2
Total 75
15

RP – Români de pretutindeni

 • Înscrieri în perioada 11.07.2016 - 22.07.2016 (zile lucrătoare) str. Nicolae Iorga nr.1
 • Între orele 900 – 1500
 • În sala A302 (în perioada 11.07.2016 - 15.07.2016)
 • În sala A103 (în perioada 18.07.2016 - 22.07.2016)

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)*
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 11 iulie 2016) Cifra de şcolarizare
Taxă
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani) - Acreditat
  50

*Pentru inscrierile la  masteratul din cadrul Facultatii de Inginerie - Managementul sistemelor calităţii - frecventa redusa, informatii  la telefon 0740-665076, persoana de contact, Agnes Geng .

detalii : mimsc.upm.ro

 • Înscrieri incepand cu data de: 11 iulie 2016

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 26 septembrie 2016) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Informatică
Tehnologia informaţiei (2 ani) - Acreditat bulet Concurs admitere : 25 iulie 2016 , ora 900, sala L31 bulet Concurs admitere : 12 septembrie 2016 , ora 1400, sala L31 bulet Concurs admitere : 26 septembrie 2016 , ora 1300, sala L31 Tematică
24+1RP 25
Filologie
Istoria literaturii şi sistemul criticii literare (2 ani) bulet Concurs admitere : 25 iulie 2016 , ora 900, sala R39 bulet Concurs admitere : 12 septembrie 2016 , ora 1000, sala R39 bulet Concurs admitere : 26 septembrie 2016 , ora 1400, sala R39 Tematică
22 + 1Romi+2RP 25
Istorie
Elitele, cultura şi construcţia europeană (2 ani) - Acreditat bulet Concurs admitere : 25 iulie 2016 , ora 900, sala R33 bulet Concurs admitere : 12 septembrie 2016 , ora 1000, sala L33 Tematică
22 + 1Romi+2RP 25
Total 75 75

RP – Români de pretutindeni

 

 • Înscrieri în perioada 11.07.2016 - 22.07.2016 (zile lucrătoare) str. Nicolae Iorga nr.1
 • Între orele 900 – 1500
În sala A109

Examenul de competenţă lingvistică pentru limba engleză, sesiunea specială sepembrie 2016, va avea loc joi, 08 septembrie 2016, ora 10,00, sala  R 34.
Examenul de competenţă lingvistică pentru limba franceză, sesiunea specială sepembrie 2016, va avea loc joi, 08 septembrie 2016, ora 10,00, sala  R 36.
Examenul de competenţă lingvistică pentru limba italiană, sesiunea specială sepembrie 2016, va avea loc joi, 08 septembrie 2016, ora 11,00, sala  R 35.

      La examen trebuie să prezentaţi: chitanţa cu care ati achitat taxa de participare (120 lei), şi Cartea de identitate.

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu fundamental/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 21 iulie 2016) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Management
Managementul afacerilor (2 ani) - Acreditat bulet Concurs admitere : 25 iulie 2016, ora 1200, Aula Tematică
9 + 1Romi+1RP 39
Managementul resurselor umane (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere : 25 iulie 2016, ora 1000, sala C32 Tematică
9 + 1Romi+1RP 39
Contabilitate
Contabilitate şi audit (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere : 25 iulie 2016, ora 900, sala C26 Tematică
13+ 1Romi+1RP 35
Finanţe  
Gestiune financiar-bancară (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere : 25 iulie 2016, ora 1000, sala C25 bulet Concurs admitere : 12 septembrie 2016, ora 1000, sala C24 Tematică
11+ 1Romi+1RP 37
Drept
Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an) - Acreditat
bulet Concurs admitere : 25 iulie 2016, ora 1700, sala C32 Tematică
8 + 1Romi+1RP 40
Ştiinţe administrative
Masterat profesional european de administraţie publică (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere : 25 iulie 2016, ora 1800, Aula Tematică
17+ 2Romi+1RP 5
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii (2 ani) - Acreditat bulet Concurs admitere : 25 iulie 2016, ora 800, sala C14 bulet Concurs admitere : 12 septembrie , ora 1600, sala C32 Tematică
10+ 1Romi+1RP 38

   
Total 92
233

RP – Români de pretutindeni

 • Înscrieri în perioada 11.07.2016 - 22.07.2016 (zile lucrătoare)str. Livezeni nr.69
 • Între orele 1500 – 1800
 • În sala C12
Pentru candidatii din altă localitate înscrierile se vor efectua şi între orele 900 -1400 la DECANAT, sala D 14, persoană de contact D-na Adriana Vlasiu.

Taxa de inscriere, confirmare loc, avans taxa scolarizare se achita la sediul facultatii din str.Livezeni nr.69.

 

 

Studii universitare de doctorat

Şcoala Doctorală de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniul fundamental/domeniul de studii universitare de doctorat/programul de studii(Data ultimei actualizări: 23 septembrie 2016) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Ştiinţe umaniste şi arte/Filologie

Studii literare bulet Concurs admitere : 26 septembrie 2016, ora 14, sala R39Tematică

7+1* 14  
Ştiinţe umaniste şi arte/Istorie
Istorie 4+1* 17  
  13 31

*R.M., tari invecinate si diaspora

 

 

 

 

Cursuri psihopedagogice

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu fundamental/specializare/statutul
   
Psihopedagogie
Cursuri licenţă psihopedagogice* (2 ani-3 ani) - Acreditat    
Curs postuniversitar psihopedagogic** (1 an) - Acreditat
   
     

*NIVELUL I (Iniţial) - 3 ANI (6 SEMESTRE) - 30 credite transferabile – se desfăşoară concomitent cu studiile de licenţă.
NIVELUL II ( de aprofundare) – 2 ANI (4 SEMESTRE) – 30 credite transferabile – înscrierea se face după promovarea examenului de licenţă

**Înscrierea se face după promovarea examenului de licenţă.
NIVELUL I (Iniţial) - 1 AN (2 SEMESTRE) - 30 credite transferabile.
NIVELUL II ( de aprofundare) – 1 AN (2 SEMESTRE) - 30 credite transferabile.

 

 


                                                               

 

 

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
 • Sesiunea I
 • Sesiunea II

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat

Tip învăţământ
 • IF
 • IFR

înscrieri 18-22 iulie 2016
L M Mi J V S D
Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afisarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 18 - 22 iulie 2016
L M Mi J V S D
Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

 • IF
 • IFR


înscrieri : 11 - 22 iulie 2016
L M Mi J V S D
Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii, afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :11 - 22 iulie 2016
L M Mi J V S D
Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat
 • Doctorat

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri pe locurile rămase disponibile
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale
Facultatea
 • Inginerie
 • Ştiinţe şi Litere

 • Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016

L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013

Septembrie 2016

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016

L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
Înscrieri
concurs de admitere (proba scrisa si interviu)
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
cursuri
CENTRUL DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Despre UPM...

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.