Regulamente admitere - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Români de pretutindeni Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere

Oferta educaţională pentru locurile bugetare - sesiunea a II-a

Oferta educaţională - sesiunea a I-a

Studii universitare de licenţă

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 23 mai 2017) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini (4 ani / IF) - Acreditat
descriere
31+2Romi
27
Inginerie şi management
Inginerie economică industrială (4 ani / IF) - Acreditat descriere 31+2Romi 17
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice (4 ani / IF) - Acreditat
descriere 35+2Romi 23
Ingineria sistemelor
Automatică şi informatică aplicată (4 ani / IF) - Acreditat
descriere 40+2Romi+1RP 17
Total 146 84

RP – Români de Pretutindeni din Republica Moldova

Înscrieri în perioada: 12 - 20 iulie 2017, Sala A103, intre orele 900-1500

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 05 iulie 2017) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Informatică
Informatică (3 ani / IF) - Acreditat descriere 45+2Romi+1RP 27
Limbă şi literatură
Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză(3 ani /IF)-Acreditat descriere 20+2Romi 78
Limbi moderne aplicate
Limbi moderne aplicate (engleză + franceză)(3 ani / IF) - Acreditat
descriere 20+1Romi+3RP 36
Istorie
Istorie (3 ani / IF) - Acreditat descriere 20+2Romi 28
Ştiinţe ale comunicării
Comunicare şi relaţii publice (3 ani / IF) - Acreditat descriere 15+1Romi 59
Ştiinţe politice
Ştiinţe politice (3 ani / IF) - Autorizare provizorie descriere 15+1Romi 34
Studii de securitate (3 ani / IF) *     30
Total 148 292

* Programul de studiu de licenţă a fost autorizat în şedinţa consiliului ARACIS din 29 iunie 2017.

RP – Români de Pretutindeni din Republica Moldova

Înscrieri în perioada: 12 - 20 iulie 2017, Sala A204, intre orele 900-1500

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 05 iulie 2017) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Management
Management (3 ani /IF ) - Acreditat descriere 22+2Romi+3RP 5**+43
Administrarea afacerilor
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani / IF) - Acreditat descriere 21+2Romi+5RP 5**+67
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani / IF)limba engleză* descriere   50
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani / IF) - Acreditat descriere 21+2Romi+4RP 5**+58
Finanţe
Finanţe şi Bănci (3 ani / IF) - Acreditat descriere 23+1Romi+4RP+1* 5**+41
Ştiinţe administrative
Administraţie publică (3 ani / IF) - Acreditat   22+2Romi+1RP 5**+70
Drept
Drept (4 ani / IF) - Acreditat descriere 21+2Romi+8RP 5**+64
Total 166+1* 433

* Programul de studiu de licenţă a fost autorizat în şedinţa consiliului ARACIS din 30 mai 2017.

RP – Români de Pretutindeni din Republica Moldova

 • * – Loc rezervat pentru Nurgaliyeva Nazym (Român de pretutindeni din Kazakhstan), admisă prin OMENCS nr.5370/29.09.2016 la studii de licentă, domeniul Finante, fără bursă. În anul universitar 2016-2017 a urmat anul pregătitor de limba română la Universitatea din Bucuresti

** Locuri Cetăteni state terte UE (CPV)Locuri în regim cont propriu valutar disponibile pentru cetăteni străini (din  state terte UE).

Înscrieri în perioada: 12 - 20 iulie 2017, Sala A208, A201, 214, intre orele 900-1500

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 24 iulie 2017) Cifra de şcolarizare
  Taxă
Management
Management (3 ani) - Acreditat descriere 75
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani) - Acreditat descriere 75
Drept
Drept (4 ani) - Acredidat descriere 75
Total  
225

Înmatriculări în perioada: 24 - 28 iulie 2017,Sala A208 intre orele 1600-1900

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Învăţământ cu Frecvenţă
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 29 iunie 2017)
   
Ştiinţe ale educaţiei
Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică – Nivelul I Iniţial (A) – 3 ani/IF
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar*

* La programul de studiu de licenţă se va şcolariza în cazul în care va fi autorizat de către ARACIS

Înscrieri în perioada: 24 - 26 iulie 2017

 

Calendar de admitere la studiile de licenţă DPPD 2017

 

24-26 iulie 2017                                              - Perioada de înscriere
27 iulie 2017                                                   - Examen/Interviu de admitere
28 iulie 2017                                                   - Afişarea rezultatelor şi confirmarea locurilor

 

5-14 septembrie 2017                                      - Perioada de înscriere
15 septembrie 2017                                         - Examen/Interviu de admitere
15 septembrie 2017                                         - Afişarea rezultatelor şi confirmarea locurilor
18-21septembrie 2017                                     - Perioada de înmatriculare

 

Contact:
Tel: 0265-251156

E-mail secretariat: secretariat.dppd@upm.ro

 

 

Studii universitare de masterat

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 19 iulie 2017) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 24 iulie 2017, ora 1100, în sala A109 Tematica
21+1RP 8
Inginerie industrială    
Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 24 iulie 2017, ora 1300, în sala A308 Tematica
20+1Romi 9
Ingineria sistemelor    
Sisteme automate de conducere a proceselor industriale (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 24 iulie 2017, ora 900, în sala A109 Tematica
28 2
Total 71
19

RP – Români de Pretutindeni din toate statele inclusiv Republica Moldova

10 – 21 iulie 2017    - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare), Sala A103 intre orele 900-1500

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)*
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 15 februarie 2017) Cifra de şcolarizare
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani) - Acreditat
50

*Pentru inscrierile la  masteratul din cadrul Facultatii de Inginerie - Managementul sistemelor calităţii - frecventa redusa, informatii  la telefon 0740-665076, persoana de contact, Agnes Geng .

detalii : mimsc.upm.ro

 • 10 – 21 iulie 2017   - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 15 septembrie 2017) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Informatică
Tehnologia informaţiei (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere.Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 24 iulie 2017, ora 900, în sala L31 bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 18 septembrie 2017, ora 900, în sala L31 Tematica
23+1Romi 26
Filologie
Studii anglo-americane/Anglo-american studies – limba engleză (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 24 iulie 2017, ora 1000, în sala R39 bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 18 septembrie 2017, ora 1000, în sala A412 Tematica
22+1Romi+1RP 26
Istorie
Elitele, cultura şi construcţia europeană (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 24 iulie 2017, ora 1500, în sala A412 bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 18 septembrie 2017, ora 1500, în sala R36 Tematica
22+1Romi+1RP 26
Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale (2 ani) - Acreditat
Tematica
- 50
  72 128
 • RP – Români de Pretutindeni din toate statele inclusiv Republica Moldova
 • 10 – 21 iulie 2017   - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare), Sala A204, intre orele 900-1500

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu fundamental/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 20 iulie 2017) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Management
Managementul afacerilor (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 24 iulie 2017, ora 1330, în sala C35 (Aula) Tematica
9+2Romi+1RP 38
Managementul resurselor umane (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 24 iulie 2017, ora 830, în sala C35 (Aula) Tematica
9+1Romi 40
Contabilitate
Contabilitate şi audit (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 24 iulie 2017, ora 1800, în sala C35 (Aula) Tematica
12+1Romi+1RP 36
Finanţe  
Gestiune financiar-bancară (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 24 iulie 2017, ora 1700, în sala C24 bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 18 septembrie 2017, ora 900, în sala C32 Tematica
12+1RP 37
Drept
Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 24 iulie 2017, ora 1600, în sala C32 Tematica
8+2Romi+1RP 14
Achiziţii publice* (1 an)   25
Ştiinţe administrative
Masterat profesional european de administraţie publică (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 24 iulie 2017, ora 1100, în sala C35 (Aula) Tematica
17+1Romi+1RP 6
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 24 iulie 2017, ora 1100, în sala C32 Tematica
9+2Romi+2RP 37

   
Total 92
233

RP – Români de Pretutindeni din toate statele inclusiv Republica Moldova

* Programul de studiu de master a fost acreditat în şedinţa consiliului ARACIS din 29 iunie 2017.

10 – 21 iulie 2017  - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

Inscrierile la Masteratele din cadrul FSEJA  vor avea loc intre orele 1500-1800, pe str.Livezeni, nr.69, sala C 12.
Pentru cei din afara localitatii inscrierile pot avea loc şi in intervalul orar 900 - 1500 la secretariatul FSEJA, str.Livezeni, nr.69.

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)*
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 23 mai 2017) Cifra de şcolarizare
Management
Managementul afacerilor (2 ani)*
   
 • * La programul de studiu de master se va şcolariza în cazul în care vor fi acreditat de către ARACIS.

10 – 21 iulie 2017   - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

 

Studii universitare de doctorat

Şcoala Doctorală de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniul fundamental/domeniul de studii universitare de doctorat/programul de studii(Data ultimei actualizări: 28 aprilie 2017) Cifra de şcolarizare
Buget Taxă
Ştiinţe umaniste şi arte/Filologie

Studii literare
Tematica bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 11 septembrie 2017, ora 1400, în sala R39

5+1Rom 8+1*  
Ştiinţe umaniste şi arte/Istorie
Istorie
Tematica bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 11 septembrie 2017, ora 1400, în sala R30
4+1Rom+1RP 8+1*  
Total 12 18
 

 


                                                               

Studii postuniversitare

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniul/Programul de studii (Data ultimei actualizări: 29 iunie 2017) Cifra de şcolarizare
  Taxă
 
Curs postuniversitar - Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (Nivelul I Iniţial – un semestru+Nivelul II Studii de aprofundare  - un semestru ) (A)  - 1 an/IF  

100 Nivelul I

100 Nivelul II


   
     

Calendar de admitere la studiile postuniversitare 2017

 

10-26 iulie 2017                                              - Perioada de înscriere
27 iulie 2017                                                   - Examen/Interviu de admitere
28 iulie 2017                                                   - Afişarea rezultatelor şi confirmarea locurilor

5-14 septembrie 2017                                      - Perioada de înscriere
15 septembrie 2017                                         - Examen/Interviu de admitere
15 septembrie 2017                                         - Afişarea rezultatelor şi confirmarea locurilor
18-21septembrie 2017                                     - Perioada de înmatriculare

 

Contact:
Tel: 0265-251156

E-mail secretariat: secretariat.dppd@upm.ro

 


                                                               

 

 

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
 • Sesiunea I
 • Sesiunea II

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat

Tip învăţământ
 • IF
 • IFR

înscrieri 12-20 iulie 2017
L M Mi J V S D
Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 August1 August2 August3 August4 August5 August6
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afisarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 12 - 20 iulie 2017
L M Mi J V S D
Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 August1 August2 August3 August4 August5 August6
înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

 • IF
 • IFR


înscrieri : 10 - 21 iulie 2017 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 August1 August2 August3 August4 August5 August6
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii, afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :11 - 22 iulie 2017
L M Mi J V S D
Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 August1 August2 August3 August4 August5 August6
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii

înscrieri : 31 iulie - 14 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri pe locurile rămase disponibile
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 31 iulie - 15 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013

Septembrie 2017

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 31 iulie- 15 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
Înscrieri
concurs de admitere (proba scrisa si interviu)
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
cursuri
CENTRUL DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Despre UPM...

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.