Regulamente admitere - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Români de pretutindeni Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere

Oferta educaţională - sesiunea a II-a

Studii universitare de licenţă

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 4 septembrie 2018) Cifra de şcolarizare**
Buget Taxă
LS R DPDR ALMR LFCD RP
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini
(4 ani / IF) - Acreditat
  2 3 0 1 0 0 26
Inginerie şi management
Inginerie economică industrială
(4 ani / IF) - Acreditat
  0 3
0
0
0
0
3
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice
(4 ani / IF) - Acreditat
  16 2 0 2 0 0 27
Ingineria sistemelor
Automatică şi informatică aplicată
(4 ani / IF) - Acreditat
  0 1 0 0 0
0
10
Total 18 9 0 3 0 0 66

**
LS - Locuri repartizate statistic
R - Rromi
DPDR - Domenii prioritare de dezvoltare ale României
ALMR - Absolvenții de licee din mediul rural
LFCD - Locuri destinate formării cadrelor didactice
RP - Români de pretutindeni

Înscrieri în perioada: 27 august - 13 septembrie 2018, intre orele 900-1500

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 4 septebrie 2018) Cifra de şcolarizare**
Buget Taxă
LS R DPDR ALMR LFCD RP
Informatică
Informatică (3 ani / IF) - Acreditat 0 2 0 0 0 0 9
Limbă şi literatură
Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză (3 ani /IF)-Acreditat 0 1 0 2 0 0 65
Limbi moderne aplicate
Limbi moderne aplicate (engleză - franceză)(3 ani / IF) - Acreditat
6 2 0 0 0 2 34
Istorie
Istorie (3 ani / IF) - Acreditat 5 0 0 2 0 0 24
Ştiinţe ale comunicării
Comunicare şi relaţii publice SL
(3 ani / IF) - Acreditat
0 1 0 0 0 4 27
Ştiinţe politice
Ştiinţe politice (3 ani / IF) - Autorizat provizoriu 2 0 0 1 0 1 22
Studii de securitate (3 ani / IF) - Autorizat provizoriu   0 0 0 0 0 0 7
Total 13 6 0 5 0 7 188

**
LS
- Locuri repartizate statistic
R - Rromi
DPDR - Domenii prioritare de dezvoltare ale României
ALMR - Absolvenții de licee din mediul rural
LFCD - Locuri destinate formării cadrelor didactice
RP -Români de pretutindeni

Înscrieri în perioada: 27 august - 13 septembrie 2018, intre orele 900-1500

Facultatea de Științe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 4 septembrie 2018 Cifra de şcolarizare**
Buget Taxă
LS R DPDR ALMR LFCD RP  
Management
Management (3 ani /IF ) - Acreditat   0 0 0 1 0 3 28
Administrarea afacerilor
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani / IF) - Acreditat   0 2 0 0 0 3 43
Economia comerţului, turismului şi serviciilor în limba engleză
(3 ani / IF) - Autorizat provizoriu
  0 0 0 0 0 0 0
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune
(3 ani / IF) - Acreditat
  0 0 0 0 0 0 40
Finanţe
Finanţe şi Bănci (3 ani / IF) - Acreditat   0 2 0 1 0 0 25
Ştiinţe administrative
Administraţie publică (3 ani / IF) - Acreditat   0 0 0 0 0 1 54
Drept
Drept (4 ani / IF) - Acreditat   0 3 0 1 0 3 36
Ştiinţe ale educaţiei
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (3 ani / IF) - Autorizat provizoriu   4 0 0 0 0 0 44
Total 4 7 0 3 0 10 271

**
LS
- Locuri repartizate statistic
R - Rromi
DPDR - Domenii prioritare de dezvoltare ale României
ALMR - Absolvenții de licee din mediul rural
LFCD - Locuri destinate formării cadrelor didactice
RP - Români de pretutindeni

Înscrieri în perioada: 27 august - 13 septembrie 2018, la decanatul facultatii, str. Livezeni, nr. 69, intre orele 900-1500

 

Facultatea de Științe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 29 august 2018) Cifra de şcolarizare
  Taxă
Management
Management (3 ani) - Acreditat   30
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani) - Acreditat   47
Drept
Drept (4 ani) - Acredidat   45
Total  
122

Înscrieri în perioada: 27 august - 13 septembrie 2018, la decanatul facultatii, str. Livezeni, nr. 69

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Învăţământ cu Frecvenţă
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 05 martie 2018)
   
Ştiinţe ale educaţiei
Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică – Nivelul I Iniţial (A) – 3 ani/IF
 

Perioada de inscriere la 03-14 septembrie 2018.
Interviul de admitere 17.09.2018.

 Interviul pentru Nivelul I, Licenta, se va desfăsura în data de 17 septembrie 2018, ora 1000, sala A 201

Contact:
Tel: 0265-251156

E-mail secretariat: secretariat.dppd@upm.ro

 

 

Studii universitare de masterat

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 14 septembrie 2018) Cifra de şcolarizare**
Buget Taxa
LS R DPDR RP  
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 17 septembrie 2018, ora 10, sala A309 Tematica Bibliografie
0 1 0 0 4
Inginerie industrială    
Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 17 septembrie 2018, ora 12, sala L15 Tematica
12 1 0 0 8
Inginerie electrică
Managementul sistemelor de energie (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 17 septembrie 2018, ora 9, sala A214 Tematica
5 2 0 0 0
  17 4 0 0
12

**
LS
- Locuri repartizate statistic
R - Rromi
DPDR - Domenii prioritare de dezvoltare ale României
RP - Români de pretutindeni

Înscrieri în perioada: 27 august - 14 septembrie 2018   - (în zile lucrătoare),

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)*
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 29 august 2018) Cifra de şcolarizare
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani) - Acreditat
50

*Pentru inscrierile la  masteratul din cadrul Facultatii de Inginerie - Managementul sistemelor calităţii - frecventa redusa, informatii  la telefon 0740-665076, persoana de contact, Agnes Geng .

detalii : mimsc.upm.ro

 • Înscrieri în perioada: 27 august - 14 septembrie 2018   (în zile lucrătoare)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 4 septembrie 2018) Cifra de şcolarizare**
Buget Taxa
  LS R DPDR RP  
Informatică
Tehnologia informaţiei (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 17 septembrie 2018, ora 900, sala L34 Tematica
12 0 0   21
Filologie
Istoria literaturii şi sistemul criticii literare (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 17 septembrie 2018, ora 1000, sala R39 Tematica
4 2 0 0 25
Istorie
Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 17 septembrie 2018, ora 1200, sala R39Tematica
7 2 0 0 25
  23 4 0 0 71
 • **
  LS - Locuri repartizate statistic
  R - Rromi
  DPDR - Domenii prioritare de dezvoltare ale României
  RP - Români de pretutindeni
 • Înscrieri în perioada: 27 august - 13 septembrie 2018   - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare),

Facultatea de Științe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu fundamental/specializare/statutul(Data ultimei actualizări 12 septembrie : 2018) Cifra de şcolarizare**
Buget Taxa
  LS R DPDR RP  
Management
Managementul afacerilor (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 17 septembrie 2018, ora 9, sala C32 Tematica
3 0 0 1 14
Managementul resurselor umane (2 ani) - Acreditat
0 0 0 0 34
Contabilitate
Contabilitate şi audit (2 ani) - Acreditat
0 0 0 0 29
Finanţe  
Gestiune financiar-bancară (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 17 septembrie 2018, ora 18, sala C32 Tematica
2 0 0 0 40
Drept
Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an) - Acreditat
0 1 0 0 3
Achiziţii publice (1 an) - Acreditat
0 0 0 0 17
Ştiinţe administrative
Masterat profesional european de administraţie publică (2 ani) - Acreditat
bulet Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 17 septembrie 2018, ora 16, sala C32. Tematica
4 1 0 1 8
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii (2 ani) - Acreditat
0 2 0 0 33
Total 9 4 0 2 178

**
LS
- Locuri repartizate statistic
R - Rromi
DPDR - Domenii prioritare de dezvoltare ale României
RP - Români de pretutindeni

Perioada de inscriere la Masteratele Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative este 27 August -14 Septembrie de Luni pina Vineri,  ora 12-15,30 la decanatul facultatii, str. Livezeni nr. 69.

 

Facultatea de Științe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 29 august 2018) Cifra de şcolarizare
Management
Managementul afacerilor (2 ani)
25  

Perioada de inscriere la Masteratele Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative este 27 August -14 Septembrie de Luni pina Vineri,  ora 12-15,30 la decanatul facultatii, str. Livezeni nr. 69.

 

 

Studii universitare de doctorat

Şcoala Doctorală de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniul fundamental/domeniul de studii universitare de doctorat/programul de studii(Data ultimei actualizări: 4 Septembrie 2018)

Cifra de școlarizare**

Buget Taxă
  LS R RP taxă
Filologie

Studii literare bulet Concurs admitere. Examenele la proba scrisă si interviu se vor desfăsura în data de 10 septembrie 2018, ora 1400,sala R 39

5 1 1 9
Istorie
Istorie bulet Concurs admitere. Examenele la proba scrisă si interviu se vor desfăsura în data de 10 septembrie 2018, ora 1400, sala R 40 5 1 1 9
Informatică
Informaticăbulet Concurs admitere. Examenele la proba scrisă si interviu se vor desfăsura în data de 10 septembrie 2018, ora 1400, sala L 31 0 0 0 8
Inginerie şi management
Inginerie şi management bulet Concurs admitere. Examenele la proba scrisă si interviu se vor desfăsura în data de 10 septembrie 2018, ora 1400, sala A 308 0 0 0 8
Total 10 2 2 34

**
LS
- Locuri repartizate statistic
R - Rromi
RP - Români de pretutindeni

3 – 7 septembrie 2018      ; 18 -24 septembrie - înscrieri

Concurs admitere. Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 27 septembrie 2018

http://www.upm.ro/scoala_doctorala/?

htm=metodAdm&doc=Admitere/Metodologia%20de%20admitere%20la%20doctorat_2018

 

Studii postuniversitare

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniul/Programul de studii (Data ultimei actualizări: 14 septembrie 2018)  
   
 
Curs postuniversitar - Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (Nivelul I Iniţial – un semestru+Nivelul II Studii de aprofundare  - un semestru ) (A)  - 1 an/IF  

 

Nivelul II Studii de aprofundare  - 1 an/IF
   
     

Perioada de inscriere la 03-14 septembrie 2018.
Interviul de admitere 17.09.2018.

 Interviul pentru Nivelul I, Initial, se va desfăsura în data de 17 septembrie 2018, ora 1400, sala A 201

Contact:
Tel: 0265-251156

E-mail secretariat: secretariat.dppd@upm.ro

 


                                                               

 

 

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
 • Sesiunea I
 • Sesiunea II

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat

Tip învăţământ
 • IF
 • IFR

înscrieri 11-19 iulie 2018 (zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
proba eliminatorie la programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
afişarea rezultatelor, contestaţii
afişarea rezultatelor dupa contestaţii
- confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afişarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 11 - 19 iulie 2018(în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

 • IF
 • IFR


înscrieri : 09 - 20 iulie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii
afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 09 - 20 iulie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat
 • Doctorat

înscrieri : 27 august - 13 Septembrie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
înscrieri pe locurile rămase disponibile
proba eliminatorie la programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
afişarea rezultatelor, contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri: 27 august – 14 septembrie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013

Septembrie 2017

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 31 iulie- 15 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 03 - 07 septembrie 2018
18 - 24 septembrie 2018
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
concurs de admitere (proba scrisa si interviu)
afişarea rezultatelor
depunerea contestaţiilor şi rezolvarea lor/afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmare candidaţi admişi şi semnarea Contractului de studii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
cursuri
CENTRUL DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Despre UPM...

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.