Regulamente admitere - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Români de pretutindeni Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere
;

 

Oferta educaţională - sesiunea a I-a

Studii universitare de licenţă

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 5 martie 2018) Cifra de şcolarizare
   
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini (4 ani / IF) - Acreditat
descriere
60
Inginerie şi management
Inginerie economică industrială (4 ani / IF) - Acreditat descriere 50
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice (4 ani / IF) - Acreditat
descriere 60
Ingineria sistemelor
Automatică şi informatică aplicată (4 ani / IF) - Acreditat
descriere 60

 

Înscrieri în perioada: 11 - 19 iulie 2018

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 5 martie 2018) Cifra de şcolarizare
   
Informatică
Informatică (3 ani / IF) - Acreditat descriere 75
Limbă şi literatură
Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză(3 ani /IF)-Acreditat descriere 100
Limbi moderne aplicate
Limbi moderne aplicate (engleză - franceză)(3 ani / IF) - Acreditat
descriere 60
Istorie
Istorie (3 ani / IF) - Acreditat descriere 50
Ştiinţe ale comunicării
Comunicare şi relaţii publice (3 ani / IF) - Acreditat descriere 75
Ştiinţe politice
Ştiinţe politice (3 ani / IF) - Autorizat provizoriu descriere 50
Studii de securitate (3 ani / IF) - Autorizat provizoriu   30

Înscrieri în perioada: 11 - 19 iulie 2018

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 05 martie 2018) Cifra de şcolarizare
   
Management
Management (3 ani /IF ) - Acreditat descriere 75  
Administrarea afacerilor
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani / IF) - Acreditat descriere 100  
Economia comerţului, turismului şi serviciilor în limba engleză (3 ani / IF) - Autorizat provizoriu descriere 50  
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani / IF) - Acreditat descriere 90  
Finanţe
Finanţe şi Bănci (3 ani / IF) - Acreditat descriere 75  
Ştiinţe administrative
Administraţie publică (3 ani / IF) - Acreditat   100  
Drept
Drept (4 ani / IF) - Acreditat descriere 100
Ştiinţe ale educaţiei
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (3 ani / IF) - Autorizat provizoriu   60
     

Înscrieri în perioada: 11 - 19 iulie 2018

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 05 martie 2018) Cifra de şcolarizare
   
Management
Management (3 ani) - Acreditat descriere 75
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani) - Acreditat descriere 75
Drept
Drept (4 ani) - Acredidat descriere 75
Total  

Înmatriculări în perioada: 11 - 19 iulie 2018

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Învăţământ cu Frecvenţă
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 05 martie 2018)
   
Ştiinţe ale educaţiei
Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică – Nivelul I Iniţial (A) – 3 ani/IF
 

 

Contact:
Tel: 0265-251156

E-mail secretariat: secretariat.dppd@upm.ro

 

 

Studii universitare de masterat

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 12 martie 2018) Cifra de şcolarizare
   
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani) - Acreditat
Tematica Bibliografie
30  
Inginerie industrială    
Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator (2 ani) - Acreditat
Tematica
30  
Ingineria sistemelor
Sisteme automate de conducere a proceselor industriale (2 ani) - Acreditat
Tematica
30  
Inginerie electrică
Managementul sistemelor de energie (2 ani) - Acreditat
Tematica
30  
   

9 – 20 iulie 2018    - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)*
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 5 martie 2018) Cifra de şcolarizare
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani) - Acreditat
50

*Pentru inscrierile la  masteratul din cadrul Facultatii de Inginerie - Managementul sistemelor calităţii - frecventa redusa, informatii  la telefon 0740-665076, persoana de contact, Agnes Geng .

detalii : mimsc.upm.ro

 • 9 – 20 iulie 2018   - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 05 martie 2018) Cifra de şcolarizare
   
Informatică
Tehnologia informaţiei (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
Filologie
Istoria literaturii şi sistemul criticii literare (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
Istorie
Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
     
 • 9 – 20 iulie 2018   - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniu fundamental/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 13 martie 2018) Cifra de şcolarizare
   
Management
Managementul afacerilor (2 ani) - Acreditat
Tematica
25  
Managementul resurselor umane (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
Contabilitate
Contabilitate şi audit (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
Finanţe  
Gestiune financiar-bancară (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  
Consiliere şi intermediere financiară (2 ani)*
 
Drept
Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an) - Acreditat
Tematica
50  
Achiziţii publice (1 an) - Acreditat  
Ştiinţe administrative
Masterat profesional european de administraţie publică (2 ani) - Acreditat
Tematica
25  
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii (2 ani) - Acreditat
Tematica
50  

   
Total  

*Programul de studiu de master va avea numai locuri cu taxă şi scoaterea la concurs va fi condiţionată de obţinerea acreditării ARACIS.

9 – 20 iulie 2018  - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Domeniu/specializare/statutul(Data ultimei actualizări: 05 martie 2018) Cifra de şcolarizare
Management
Managementul afacerilor (2 ani)*
25  
 • * Programul de studiu de master este acreditat ARACIS, urmează publicarea acestuia în Hotărârea Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019. 

09 – 20 iulie 2018   - înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

 

Studii universitare de doctorat

Şcoala Doctorală de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniul fundamental/domeniul de studii universitare de doctorat/programul de studii(Data ultimei actualizări: 25 aprilie 2018)

Cifra de școlarizare

buget taxă
Filologie

Studii literare

5+1Romi 9  
Istorie
Istorie
5+1Romi 9  
Total 12 18
 

Studii postuniversitare

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniul/Programul de studii (Data ultimei actualizări: 05 martie 2018)  
   
 
Curs postuniversitar - Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (Nivelul I Iniţial – un semestru+Nivelul II Studii de aprofundare  - un semestru ) (A)  - 1 an/IF  

 

Nivelul II Studii de aprofundare  - 1 an/IF
   
     

 

 

Contact:
Tel: 0265-251156

E-mail secretariat: secretariat.dppd@upm.ro

 


                                                               

 

 

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
 • Sesiunea I
 • Sesiunea II

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat

Tip învăţământ
 • IF
 • IFR

înscrieri 11-19 iulie 2018 (zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
proba eliminatorie la programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
afişarea rezultatelor, contestaţii
afişarea rezultatelor dupa contestaţii
- confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afişarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 11 - 19 iulie 2018(în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

 • IF
 • IFR


înscrieri : 09 - 20 iulie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii
afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 09 - 20 iulie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie25 Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August1 August2 August3 August4 August5
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat
 • Doctorat

înscrieri : 27 august - 13 Septembrie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
înscrieri pe locurile rămase disponibile
proba eliminatorie la programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
afişarea rezultatelor, contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri: 27 august – 14 septembrie 2018 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013

Septembrie 2017

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 31 iulie- 15 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 03 - 07 septembrie 2018
L M Mi J V S D
August27 August28 August29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
concurs de admitere (proba scrisa si interviu)
afişarea rezultatelor
depunerea contestaţiilor şi rezolvarea lor/afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmare candidaţi admişi şi semnarea Contractului de studii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
cursuri
CENTRUL DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Despre UPM...

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.