Regulamente admitere 2015 - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere

Rezultate 2015

Alegeţi sesiunea: Sesiunea iulie 2015 | Sesiunea septembrie 2015


Rezultate sesiunea septembrie 2015

Studii universitare de licenţă

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 17 septembrie 2015)
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini (4 ani) admişi buget romi
admişi taxă
Inginerie şi management
Inginerie economică industrială (4 ani) admişi taxă
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice (4 ani) admişi taxă
respinşi
Ingineria sistemelor
Automatică şi informatică aplicată (4 ani) admişi taxă
   

 

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 17 septembrie 2015)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică admişi taxă
respinşi
Informatică (3 ani)
Limbă şi literatură admişi taxă
respinşi
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (3 ani)
Limbi moderne aplicate admişi buget
admişi Rep. Moldova
admişi taxă
Limbi moderne aplicate (3 ani)
Ştiinţe politice admişi buget
admişi taxă
respinsi
Ştiinţe politice (3 ani)
Istorie admişi buget
admişi taxă
Istorie (3 ani)
Ştiinţe ale comunicării admişi buget romi
admişi taxă
respinsi
Comunicare şi relaţii publice (3 ani)

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 17 septembrie 2015)
Domeniu/specializare Rezultate
Management admişi taxă
Management (3 ani)
Administrarea afacerilor admişi taxă
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani)
Contabilitate admişi taxă
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Finanţe admişi buget romi
admişi taxă
Finanţe şi Bănci (3 ani)
Ştiinţe administrative admişi taxă
Administraţie publică (3 ani)
Drept admişi taxă
Drept (4 ani)

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Rezultate (Data ultimei actualizări: 17 septembrie 2015)
Domeniu/specializare Rezultate
Management admişi taxă
Management (3 ani)
Contabilitate admişi taxă
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Drept admişi taxă
Drept (4 ani)

 

Studii universitare de masterat

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 18 septembrie 2015)
Domeniu/specializare Rezultate
Ingineria sistemelor admişi buget
Sisteme automate de conducere a proceselor industriale (2 ani)
Inginerie şi management admişi taxă
Managementul sistemelor calităţii (2 ani)
Inginerie industrială

Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator (2 ani)

admişi buget
admişi taxă

 

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate (Data ultimei actualizări: 11 septembrie 2015)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică  
Tehnologia informaţiei (2 ani) admişi buget
Limbă şi literatură  
Anglo-American Studies (2 ani) admişi buget
Istorie  
Istoria mondială, sisteme şi relaţii internaţionale (2 ani) admişi buget

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate (Data ultimei actualizări: 17 septembrie 2015)
Domeniu/specializare Rezultate
Management
Managementul afacerilor (2 ani) admişi taxă
Managementul resurselor umane (2 ani) admişi taxă
Contabilitate
Contabilitate şi audit (2 ani) admişi taxă
Finanţe
Gestiune financiar-bancară (2 ani) admişi taxă
Drept
Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an) admişi taxă
Ştiinţe administrative
Management profesional european de administraţie publică (2 ani) admişi buget

 

Studii doctorale

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate finale (Data ultimei actualizări: 15 septembrie 2015)
Domeniu/specializare Rezultate
Ştiinţe umaniste / Filologie
Studii literare (3 ani) rezultate

 

 

 

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
 • Sesiunea I
 • Sesiunea II

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat

Tip învăţământ
 • IF
 • IFR

înscrieri 18-22 iulie 2016
L M Mi J V S D
Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afisarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 18 - 22 iulie 2016
L M Mi J V S D
Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

 • IF
 • IFR


înscrieri : 11 - 22 iulie 2016
L M Mi J V S D
Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii, afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :11 - 22 iulie 2016
L M Mi J V S D
Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat
 • Doctorat

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri pe locurile rămase disponibile
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale
Facultatea
 • Inginerie
 • Ştiinţe şi Litere

 • Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016

L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013

Septembrie 2016

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016

L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
Înscrieri
concurs de admitere (proba scrisa si interviu)
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
cursuri
CENTRUL DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Despre UPM...

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.