Regulamente admitere 2015 - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere

Arhivă Rezultate 2010

Alegeţi sesiunea: Sesiunea iulie 2010 | Sesiunea septembrie 2010


Rezultate sesiunea septembrie 2010

Studii universitare de licenţă

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate după înscrieri (Data ultimei actualizări: 17 septembrie 2010)
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini (4 ani) rezultate generale
rezultate pe specializări
Design Industrial (4 ani)
Mecatronică şi robotică
Mecatronică (4 ani)
Inginerie şi management
Inginerie economică industrială (4 ani)
Ingineria mediului
Ingineria şi protecţia mediului în industrie (4 ani)
Calculatoare şi tehnologia informaţiei rezultate generale
rezultate pe specializări
Calculatoare (4 ani)
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice (4 ani)
Ingineria sistemelor
Automatică și informatică aplicată (4 ani)

Facultatea de Științe și Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate după înmatriculări (Data ultimei actualizări: 28 septembrie 2010)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică rezultate
Informatică (3 ani)
Limbi şi literaturi rezultate
rezultate - rromi
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (3 ani)
Limbi moderne aplicate rezultate
Limbi moderne aplicate (3 ani)
Relaţii internaţionale şi studii europene *rezultate
Relaţii internaţionale şi studii europene (3 ani)
Istorie rezultate
Istorie (3 ani)
Ştiinţe ale comunicării rezultate
Comunicare şi Relaţii Publice (3 ani)

Facultatea de Științe și Litere

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Rezultate după înmatriculări (Data ultimei actualizări: 28 septembrie 2010)
Domeniu/specializare Rezultate
Limbi şi literaturi
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (3 ani) rezultate

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate după înscrieri (Data ultimei actualizări: 20 septembrie 2010)
Domeniu/specializare Rezultate
Management rezultate
Management (3 ani)
Contabilitate rezultate
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Administrarea afacerilor rezultate
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani)
Finanţe rezultate
Finanţe şi Bănci (3 ani)
Ştiinţe administrative rezultate
Administraţie publică (3 ani)
Drept rezultate
Drept (4 ani)

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Rezultate după înscrieri (Data ultimei actualizări: 20 septembrie 2010)
Domeniu/specializare Rezultate
Management rezultate
Management (3 ani)
Contabilitate rezultate
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Ştiinţe administrative rezultate
Administraţie publică (3 ani)
Drept rezultate
Drept (4 ani)

Studii universitare de masterat

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate după concurs de admitere (Data ultimei actualizări: 17 septembrie 2010)
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie energetică
Managementul sistemelor de energie (2 ani) rezultate
Ingineria sistemelor
Sisteme automate de conducere a proceselor industriale (2 ani)
Inginerie industrială
Grafică şi design industrial (2 ani) rezultate
Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator (1.5 ani)
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani)
Managementul securităţii şi condiţiilor de asigurare a sănătăţii în muncă (2 ani)

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani) -

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate după înmatriculări (Data ultimei actualizări: 28 septembrie 2010)
Domeniu/specializare Rezultate
Ştiinţe exacte rezultate
Tehnologia informaţiei (2 ani)
Ştiinţe umaniste  
Istoria literaturii şi sistemul criticii literare (2 ani) -
Studii anglo-americane. Perspective interculturale (2 ani) rezultate
Elitele, cultura şi construcţia europeană (2 ani) -
Istoria mondială, sisteme şi relaţii internaţionale (2 ani) *rezultate

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate după înmatriculări (Data ultimei actualizări: 22 septembrie 2010)
Domeniu/specializare Rezultate
Științe economice
Managementul afacerilor (2 ani) rezultate MA
admişi taxă MA
Managementul resurselor umane (2 ani) rezultate MRU
admişi taxă MRU
Contabilitate şi audit (2 ani) rezultate CA
admişi taxă CA
Consultanţă financiar contabilă (2 ani) rezultate CFC
admişi taxă CFC
Managementul administrației publice și cariere publice (2 ani) rezultate MAPCP
admişi taxă MAPCP

Studii universitare de doctorat

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate după înmatriculări (Data ultimei actualizări: 28 septembrie 2010)
Domeniu/specializare Rezultate
Ştiinţe umaniste / Filologie rezultate
Studii literare (3 ani)

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
 • Sesiunea I
 • Sesiunea II

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat

Tip învăţământ
 • Zi
 • FR

înscrieri : 13 - 17 iulie 2015
L M Mi J V S D
Iunie29 Iunie30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 August1 August2
Înscrieri candidaţi
proba de competenţă lingvistică pentru programul de studiu Limbi moderne aplicate (LMA)
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afisarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 13 - 17 iulie 2015
L M Mi J V S D
Iunie29 Iunie30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 August1 August2
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

 • Zi
 • FR


înscrieri : 13 - 22 iulie 2015
L M Mi J V S D
Iunie29 Iunie30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 August1 August2
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii, afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :13 - 17 iulie 2015
L M Mi J V S D
Iunie29 Iunie30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 August1 August2
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat
 • Doctorat

înscrieri : 07 - 10 Septembrie 2015

Septembrie 2015

L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
înscrieri pe locurile rămase disponibile
proba de competenţă lingvistică pentru programul de studiu Limbi moderne aplicate (LMA)
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale
Facultatea
 • Inginerie
 • Ştiinţe şi Litere

 • Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

înscrieri : 07 - 10 Septembrie 2015
Sala A302, Str. N. Iorga, nr. 1

 

Septembrie 2015

L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare, afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii;
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013
Sala D18, str. Livezeni nr.69

Septembrie 2013

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale


înscrieri : 07 - 10 Septembrie 2015

 

Septembrie 2015

L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare, afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 07 - 10 Septembrie 2015

Septembrie 2015

L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare, afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 7 - 11 septembrie 2015
L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
Înscrieri
concurs de admitere / interviu)
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
masterat
MANAGEMENTUL SISTEMELOR CALITĂŢII

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Cursuri postuniversitare

ASIC - Cursuri postuniversitare de antreprenoriat

Despre UPM...

prof. dr. MICHEL LABORI

“J'ai été impressionné par la solennité du lieu et l'accueil chaleureux des autorités universitaires. Mon intervention a permis un échange de qualité avec les étudiants qui ont posédes questions pertinentes. La réputation de Târgu-Mureş vient également de son système hospitalier avec le premier service d'urgence créé dans le pays et le premier centre national de cardiologie. Ma première impression a donc été celle d'une ville active et dynamique. L'Université “Petru Maior” m'a beaucoup impressionné. Son administration est très efficace avec le recteur Liviu Marian, le pro-recteur vasile Bolos, le pro-recteur Enăchescu, le chancelier Cornel Sigmirean, le doyen Iulian Boldea. J'ai été frappé par le professionalisme des services administratifs pour l'accueil des étudiants et la résolution de leurs problèmes, en particulier pour les échanges internationaux,”

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.