Regulamente admitere - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere

Rezultate 2016

Alegeţi sesiunea: Sesiunea iulie 2016 | Sesiunea septembrie 2016


Rezultate sesiunea iulie 2016

Studii universitare de licenţă

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 05 septembrie 2016)
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini (4 ani) admişi buget
admişi RP
admişi romi
admişi taxă
Inginerie şi management  
Inginerie economică industrială (4 ani) admişi buget
admişi taxă
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice (4 ani) admişi buget
admişi RP
Ingineria sistemelor  
Automatică şi informatică aplicată (4 ani) admişi buget
admişi RP
admişi taxă
 

 

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 05 septembrie 2016)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică admişi buget
admişi taxă
Informatică (3 ani)
Limbă şi literatură admişi buget
admişi taxă
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (3 ani)
Limbi moderne aplicate admişi buget
admişi taxă
Limbi moderne aplicate (3 ani)
Ştiinţe politice admişi buget
Ştiinţe politice (3 ani)
Istorie admişi buget
Istorie (3 ani)
Ştiinţe ale comunicării admişi buget
admişi romi
Comunicare şi relaţii publice (3 ani)

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 05 septembrie 2016)
Domeniu/specializare Rezultate
Management admişi buget
admişi romi
admişi taxă
Management (3 ani)
Administrarea afacerilor admişi buget
admişi taxă
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani)
Contabilitate admişi buget
admişi taxă
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Finanţe admişi buget
admişi taxă
Finanţe şi Bănci (3 ani)
Ştiinţe administrative admişi buget
admişi taxă
Administraţie publică (3 ani)
Drept admişi buget
admişi taxă
Drept (4 ani)

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Rezultate (Data ultimei actualizări: 29 iulie 2016)
Domeniu/specializare Rezultate
Management admişi taxă
Management (3 ani)
Contabilitate

 

admişi taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Drept

 

admişi taxă

Drept (4 ani)

Studii universitare de masterat

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 29 iulie 2016)
Domeniu/specializare Rezultate
Ingineria energetică admişi buget
Managementul sistemelor de energie (2 ani)
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani)

admişi buget
admişi taxă

Inginerie industrială
Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator (2 ani) admişi buget
admişi taxă

 

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate (Data ultimei actualizări: 05 septembrie 2016)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică  
Tehnologia informaţiei (2 ani) admişi buget TI
admişi taxă TI
Limbă şi literatură  
Istoria literaturii şi sistemul criticii literare (2 ani) admişi buget ILSCL
admişi taxă ILSCL

Istorie  
Elitele, cultura şi construcţia europeană (2 ani) admişi buget ECCE
admişi buget ECCE RP

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate (Data ultimei actualizări: 05 septembrie 2016)
Domeniu/specializare Rezultate
Management
Managementul afacerilor (2 ani) admişi buget
admişi buget RP
admişi taxă
lista candidatilor admisi
lista candidatilor neconfirmati
Managementul resurselor umane (2 ani) admişi buget
admişi buget RP
admişi taxă
lista candidatilor admisi
lista candidatilor neconfirmati
Contabilitate
Contabilitate şi audit (2 ani) admişi buget
admişi taxă
lista candidatilor admisi
lista candidatilor neconfirmati
Finanţe
Gestiune financiar-bancară (2 ani) admişi buget
admisi taxa
respinsi
lista candidatilor admisi
Drept
Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an) admişi buget
admişi taxă
lista candidatilor admisi
lista candidatilor neconfirmati
Ştiinţe administrative
Management profesional european de administraţie publică (2 ani) admişi buget
admişi taxa
lista candidatilor admisi
lista candidatilor neconfirmati
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii (2 ani) admişi buget
lista candidatilor admisi

 

Arhivă

201520142013

 

 

2012

 


 

2011 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
  • Sesiunea I
  • Sesiunea II

Tip studii
  • Licenţă
  • Masterat

Tip învăţământ
  • IF
  • IFR

înscrieri 12-20 iulie 2017
L M Mi J V S D
Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 August1 August2 August3 August4 August5 August6
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afisarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 12 - 20 iulie 2017
L M Mi J V S D
Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 August1 August2 August3 August4 August5 August6
înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

  • IF
  • IFR


înscrieri : 10 - 21 iulie 2017 (în zile lucrătoare)
L M Mi J V S D
Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 August1 August2 August3 August4 August5 August6
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii, afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :11 - 22 iulie 2017
L M Mi J V S D
Iunie26 Iunie27 Iunie28 Iunie29 Iunie30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 August1 August2 August3 August4 August5 August6
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii
  • Licenţă
  • Masterat

înscrieri : 31 iulie - 14 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri pe locurile rămase disponibile
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 31 iulie - 15 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013

Septembrie 2017

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 31 iulie- 15 Septembrie 2017

August

L M Mi J V S D
Iulie31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Septembrie1 Septembrie2 Septembrie3

Septembrie

L M Mi J V S D
August28 August29 August30 August31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Octombrie1
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 Septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare; afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 05 - 09 septembrie 2016
L M Mi J V S D
August29 August30 August31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Octombrie1 Octombrie2
Înscrieri
concurs de admitere (proba scrisa si interviu)
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
cursuri
CENTRUL DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Despre UPM...

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.