Regulamente admitere 2013 - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Video 2011 - UPM
Acte necesare la înscriere

Rezultate 2013

Alegeţi sesiunea: Sesiunea iulie 2013 | Sesiunea septembrie 2013


Rezultate sesiunea iulie 2013

Studii universitare de licenţă

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 26 iulie 2013)
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini (4 ani) admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
Inginerie şi management
Inginerie economică industrială (4 ani) admişi buget
admişi taxă
Ingineria mediului
Ingineria şi protecţia mediului în industrie (4 ani)

-

Inginerie energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice (4 ani) admişi buget
Ingineria sistemelor
Automatică şi informatică aplicată (4 ani) admişi buget
admişi taxă
 

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 26 iulie 2013)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
Informatică (3 ani)
Limbă şi literatură admişi buget
admişi taxă
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (3 ani)
Limbi moderne aplicate admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
Limbi moderne aplicate (3 ani)
Ştiinţe politice admişi buget
admişi taxă
Relaţii internaţionale şi studii europene (3 ani)
Istorie admişi buget
admişi rromi
Istorie (3 ani)
Ştiinţe ale comunicării admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
Comunicare şi relaţii publice (3 ani)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Rezultate(Data ultimei actualizări: 26 iulie 2013)
Domeniu/specializare Rezultate
Limbă şi literatură
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (3 ani) admişi taxă

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 26 iulie 2013)
Domeniu/specializare Rezultate
Management admişi buget
admişi taxă
Management (3 ani)
Administrarea afacerilor admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani)
Contabilitate admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Finanţe admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
Finanţe şi Bănci (3 ani)
Ştiinţe administrative admişi buget
admişi Rep Moldova
admişi buget rromi
admişi taxă
Administraţie publică (3 ani)
Drept admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
Drept (4 ani)

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Rezultate (Data ultimei actualizări: 26 iulie 2013)
Domeniu/specializare Rezultate
Management admişi taxă
Management (3 ani)
Contabilitate admişi taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Drept admişi taxă

Drept (4 ani)

Studii universitare de masterat

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate(Data ultimei actualizări: 19 iulie 2013)
Domeniu/specializare Rezultate
Ingineria sistemelor
Sisteme automate de conducere a proceselor industriale (2 ani)
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani)
Inginerie industrială
Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator (2 ani)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate (Data ultimei actualizări: 26 iulie 2013)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică  
Tehnologia informaţiei (2 ani) admişi buget TI
admişi taxă TI
Limbă şi literatură  
Istoria literaturii şi sistemul criticii literare (2 ani) admişi buget ILSCL
Studii anglo-americane. Perspective interculturale (2 ani) admişi buget SAAPIC
admişi taxă SAAPIC
Istorie  
Elitele, cultura şi construcţia europeană (2 ani) admişi buget ECCE
Istoria mondială, sisteme şi relaţii internaţionale (2 ani) admişi buget IMSRI
admişi taxă IMSCRI

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate (Data ultimei actualizări: 26 iulie 2013)
Domeniu/specializare Rezultate
Managementul
Managementul afacerilor (2 ani) rezultate MAF
Managementul resurselor umane (2 ani) rezultate MRU
Contabilitate
Contabilitate şi audit (2 ani) rezultate CA
Finanţe
Gestiune financiar-bancară (2 ani) rezultatet GFB
Drept
Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an) rezultate IJPL
Ştiinţe administrative
Management profesional european de administraţie publică (2 ani) rezultate MPEAP

 

 

 

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
  • Sesiunea I
  • Sesiunea II

Tip studii
  • Licenţă
  • Masterat

Tip învăţământ
  • Zi
  • FR

înscrieri : 14 - 18 iulie 2014
L M Mi J V S D
Iunie 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 August 1 August 2 August 3
Înscrieri candidaţi
proba de competenţă lingvistică pentru programul de studiu Limbi moderne aplicate (LMA)
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afisarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 14 - 18 iulie 2014
L M Mi J V S D
Iunie 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 August 1 August 2 August 3
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

  • Zi
  • FR


înscrieri : 14 - 18 iulie 2014
L M Mi J V S D
Iunie30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 August1 August2 August3
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii, afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :14 - 18 iulie 2014
L M Mi J V S D
Iunie30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 August1 August2 August3
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii
  • Licenţă
  • Masterat

înscrieri : 8 - 11 Septembrie 2014

Septembrie 2014

L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5
înscrieri pe locurile rămase disponibile
proba de competenţă lingvistică pentru programul de studiu Limbi moderne aplicate (LMA)
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale


înscrieri : 8 - 11 Septembrie 2014

Septembrie 2014

L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare, afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor contestaţiilor;
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013
Sala D18, str. Livezeni nr.69

Septembrie 2013

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013
Sala A 203 , str. N. Iorga, nr. 1

Septembrie 2013

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
interviu
concurs de admitere, afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţior admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013
Sala D14, str. Livezeni, nr. 69

Septembrie 2013

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri pe locurile disponibile
concurs de admitere, afisarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţior admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 13 septembrie 2013
L M Mi J V S D
August 26 August 27 August 28 August 29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
concurs de admitere / interviu)
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
masterat
MANAGEMENTUL SISTEMELOR CALITĂŢII

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Cursuri postuniversitare

ASIC - Cursuri postuniversitare de antreprenoriat

Despre UPM...

prof. dr. MICHEL LABORI

“J'ai été impressionné par la solennité du lieu et l'accueil chaleureux des autorités universitaires. Mon intervention a permis un échange de qualité avec les étudiants qui ont posédes questions pertinentes. La réputation de Târgu-Mureş vient également de son système hospitalier avec le premier service d'urgence créé dans le pays et le premier centre national de cardiologie. Ma première impression a donc été celle d'une ville active et dynamique. L'Université “Petru Maior” m'a beaucoup impressionné. Son administration est très efficace avec le recteur Liviu Marian, le pro-recteur vasile Bolos, le pro-recteur Enăchescu, le chancelier Cornel Sigmirean, le doyen Iulian Boldea. J'ai été frappé par le professionalisme des services administratifs pour l'accueil des étudiants et la résolution de leurs problèmes, en particulier pour les échanges internationaux,”

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.