Regulamente admitere 2015 - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere

Arhivă Rezultate 2011

Alegeţi sesiunea: Sesiunea iulie 2011 | Sesiunea septembrie 2011


Rezultate sesiunea septembrie 2011

Studii universitare de licenţă

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate după înscrieri(Data ultimei actualizări: 21 septembrie 2011)
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini (4 ani) rezultate generale
rezultate pe specializări
Mecatronică şi robotică
Mecatronică (4 ani)
Inginerie şi management
Inginerie economică industrială (4 ani)
Ingineria mediului
Ingineria şi protecţia mediului în industrie (4 ani)
Calculatoare şi tehnologia informaţiei rezultate generale
rezultate pe specializări
Calculatoare (4 ani)
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice (4 ani)
Ingineria sistemelor
Automatică şi informatică aplicată (4 ani)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate după înscrieri(Data ultimei actualizări: 19 septembrie 2011)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică

rezultate

Informatică (3 ani)
Limbi şi literaturi

rezultate
rezultate rromi
lista redistribuire

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (3 ani)
Limbi moderne aplicate

rezultate buget
rezultate taxă

Limbi moderne aplicate (3 ani)
Relaţii internaţionale şi studii europene


rezultate

Relaţii internaţionale şi studii europene (3 ani)
Istorie

rezultate
rezultate rromi

Istorie (3 ani)
Ştiinţe ale comunicării

rezultate

Comunicare şi Relaţii Publice (3 ani)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Rezultate după înscrieri(Data ultimei actualizări: 16 septembrie 2011)
Domeniu/specializare Rezultate
Limbi şi literaturi
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (3 ani)

rezultate

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate după înscrieri(Data ultimei actualizări: 23 septembrie 2011)
Domeniu/specializare Rezultate
Management


rezultate
rezultate rromi

Management (3 ani)
Administrarea afacerilor

rezultate
rezultate rromi

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani)
Contabilitate

rezultate
rezultate rromi

Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Finanţe

rezultate
rezultate rromi

Finanţe şi Bănci (3 ani)
Ştiinţe administrative

rezultate
rezultate rromi

Administraţie publică (3 ani)
Drept

-

Drept (4 ani)

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Rezultate după înscrieri(Data ultimei actualizări: 16 septembrie 2011)
Domeniu/specializare Rezultate
Management

rezultate

Management (3 ani)
Ştiinţe administrative

rezultate

Administraţie publică (3 ani)
Drept

rezultate

Drept (4 ani)

Studii universitare de masterat

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate finale (Data ultimei actualizări: 23 septembrie 2011)
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie energetică
Managementul sistemelor de energie (2 ani)
Ingineria sistemelor  
Sisteme automate de conducere a proceselor industriale (2 ani) admişi taxă 
Inginerie industrială
Grafică şi design industrial (2 ani)
Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator (2 ani) admişi taxă
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani)
Managementul securităţii şi condiţiilor de asigurare a sănătăţii în muncă (2 ani)

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate finale (Data ultimei actualizări: 29 septembrie 2011)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică  
Tehnologia informaţiei (2 ani) admişi buget TI
Limbi şi literaturi
Istoria literaturii şi sistemul criticii literare (2 ani)
Studii anglo-americane. Perspective interculturale (2 ani) admişi taxă SAAPIC
Istorie
Elitele, cultura şi construcţia europeană (2 ani) admişi buget ECCE

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate finale (Data ultimei actualizări: 30 septembrie 2011)
Domeniu/specializare Rezultate
Management
Managementul afacerilor (2 ani) admişi buget MAF
admişi taxă MAF
Managementul resurselor umane (2 ani) admişi buget MRU
admişi taxă MRU
Contabilitate
Contabilitate şi audit (2 ani) admişi taxă CA
Consultanţă financiar contabilă (2 ani)
Finanţe
Gestiune financiar - bancară (2 ani)
Drept
Instituţii judiciare şi profesii liberale(1,5 ani) admişi buget IJPL
admişi taxă IJPL
Ştiinţe administrative
Managementul administraţiei publice şi cariere publice (2 ani) admişi taxă MAPCP
  Înmatriculări în perioada 26 - 28 septembrie, str. Livezeni nr. 69, sala C12
  • - Luni - 26 septembrie 2011 între orele 1530-1830
  • - Marţi - 27 septembrie 2011 între orele 1530-1830
  • - Miercuri - 28 septembrie 2011 între orele 1530-1830

Taxa de înmatriculare: 30 Lei
Avans din taxa de şcolarizare (care se achită la înmatriculare): 750 Lei

Studii doctorale

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate finale (Data ultimei actualizări: 28 septembrie 2011)
Domeniu/specializare Rezultate
Ştiinţe umaniste / Filologie
Studii literare (3 ani) admişi taxă
Inmatricularea se face in perioada 29 - 30 septembrie 2011, între orele 900 - 1500, la secretariatul facultatii, sala A 203.

Taxa de inmatriculare este de 150 lei

 

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
 • Sesiunea I
 • Sesiunea II

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat

Tip învăţământ
 • Zi
 • FR

înscrieri : 13 - 17 iulie 2015
L M Mi J V S D
Iunie29 Iunie30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 August1 August2
Înscrieri candidaţi
proba de competenţă lingvistică pentru programul de studiu Limbi moderne aplicate (LMA)
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afisarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 13 - 17 iulie 2015
L M Mi J V S D
Iunie29 Iunie30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 August1 August2
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

 • Zi
 • FR


înscrieri : 13 - 22 iulie 2015
L M Mi J V S D
Iunie29 Iunie30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 August1 August2
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii, afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :13 - 17 iulie 2015
L M Mi J V S D
Iunie29 Iunie30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 August1 August2
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat
 • Doctorat

înscrieri : 07 - 10 Septembrie 2015

Septembrie 2015

L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
înscrieri pe locurile rămase disponibile
proba de competenţă lingvistică pentru programul de studiu Limbi moderne aplicate (LMA)
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale
Facultatea
 • Inginerie
 • Ştiinţe şi Litere

 • Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

înscrieri : 07 - 10 Septembrie 2015
Sala A302, Str. N. Iorga, nr. 1

 

Septembrie 2015

L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare, afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii;
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013
Sala D18, str. Livezeni nr.69

Septembrie 2013

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale


înscrieri : 07 - 10 Septembrie 2015

 

Septembrie 2015

L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare, afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 07 - 10 Septembrie 2015

Septembrie 2015

L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare, afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 7 - 11 septembrie 2015
L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
Înscrieri
concurs de admitere / interviu)
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
masterat
MANAGEMENTUL SISTEMELOR CALITĂŢII

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Cursuri postuniversitare

ASIC - Cursuri postuniversitare de antreprenoriat

Despre UPM...

prof. dr. MICHEL LABORI

“J'ai été impressionné par la solennité du lieu et l'accueil chaleureux des autorités universitaires. Mon intervention a permis un échange de qualité avec les étudiants qui ont posédes questions pertinentes. La réputation de Târgu-Mureş vient également de son système hospitalier avec le premier service d'urgence créé dans le pays et le premier centre national de cardiologie. Ma première impression a donc été celle d'une ville active et dynamique. L'Université “Petru Maior” m'a beaucoup impressionné. Son administration est très efficace avec le recteur Liviu Marian, le pro-recteur vasile Bolos, le pro-recteur Enăchescu, le chancelier Cornel Sigmirean, le doyen Iulian Boldea. J'ai été frappé par le professionalisme des services administratifs pour l'accueil des étudiants et la résolution de leurs problèmes, en particulier pour les échanges internationaux,”

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.