Regulamente admitere 2015 - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere

Rezultate 2012

Alegeţi sesiunea: Sesiunea iulie 2012 | Sesiunea septembrie 2012


Rezultate sesiunea iulie 2012

Studii universitare de licenţă

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate finale(Data ultimei actualizări: 28 iulie 2012)
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini (4 ani) admişi buget
admişi taxă
Inginerie şi management
Inginerie economică industrială (4 ani) admişi buget
admişi taxă
Ingineria mediului
Ingineria şi protecţia mediului în industrie (4 ani) admişi taxă
 
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Calculatoare (4 ani) admişi taxă
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor electroenergetice (4 ani) admişi buget
Ingineria sistemelor
Automatică şi informatică aplicată (4 ani) admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
 

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate finale(Data ultimei actualizări: 28 iulie 2012)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică admişi buget
admişi taxă
respinşi
Informatică (3 ani)
Limbi şi literaturi admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (3 ani)
Limbi moderne aplicate admişi buget
respinşi
Limbi moderne aplicate (3 ani)
Relaţii internaţionale şi studii europene admişi buget
admişi taxă
respinşi
Relaţii internaţionale şi studii europene (3 ani)
Istorie admişi buget
respinşi
Istorie (3 ani)
Ştiinţe ale comunicării admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
respinşi
Comunicare şi Relaţii Publice (3 ani)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Rezultate finale(Data ultimei actualizări: 28 iulie 2012)
Domeniu/specializare Rezultate
Limbi şi literaturi
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (3 ani) admişi
respinşi

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate finale(Data ultimei actualizări: 28 iulie 2012)
Domeniu/specializare Rezultate
Management admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
respinşi M-ECTS
Management (3 ani)
Administrarea afacerilor admişi buget
admişi taxă
respinşi M-ECTS
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani)
Contabilitate admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
respinşi CIG-FB
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Finanţe admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
respinşi CIG-FB
Finanţe şi Bănci (3 ani)
Ştiinţe administrative admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
respinşi AP- Drept
Administraţie publică (3 ani)
Drept admişi buget
admişi buget rromi
admişi taxă
respinşi AP-Drept
Drept (4 ani)

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Rezultate (Data ultimei actualizări: 26 iulie 2012)
Domeniu/specializare Rezultate
Management admişi
respinşi
Management (3 ani)
Contabilitate rezultate
Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani)
Ştiinţe administrative rezultate
Administraţie publică (3 ani)
Drept rezultate
Drept (4 ani)

Studii universitare de masterat

Facultatea de Inginerie

Învăţământ de Zi
Rezultate finale(Data ultimei actualizări: 27 iulie 2012)
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie energetică şi energetică
Managementul sistemelor de energie (2 ani) admişi buget MSE
admişi taxă MSE
Ingineria sistemelor, calculatoarelor şi tehnologia informaţiei

-
Sisteme automate de conducere a proceselor industriale (2 ani)
Inginerie şi management
admişi buget MSC
admişi taxă MSC
Managementul sistemelor calităţii (2 ani)
Managementul securităţii şi condiţiilor de asigurare a sănătăţii în muncă (2 ani)
admişi taxă MSCASM
  respinsi linia IM

Facultatea de Inginerie

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Domeniu/specializare Rezultate
Inginerie şi management
Managementul sistemelor calităţii (2 ani)

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Învăţământ de Zi
Rezultate finale(Data ultimei actualizări: 27 iulie 2012)
Domeniu/specializare Rezultate
Informatică  
Tehnologia informaţiei (2 ani) admişi buget TI
admişi taxă TI
respinşi TI
Filologie  
Istoria literaturii şi sistemul criticii literare (2 ani) admişi buget ILSCL
admişi taxă ILSCL
Istorie  
Elitele, cultura şi construcţia europeană (2 ani) admişi buget ECCEE
respinşi ECCEE

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Învăţământ de Zi
Rezultate finale (Data ultimei actualizări: 27 iulie 2012)
Domeniu/specializare Rezultate
Managementul
Managementul afacerilor (2 ani) admişi buget MAF
admişi buget Moldova
admişi taxă MAF
Managementul resurselor umane (2 ani) admişi buget MRU
admişi buget Moldova
admişi taxă MRU
Contabilitate
Contabilitate şi audit (2 ani) admişi buget CA
admişi taxă CA
Finanţe
Gestiune financiar-bancară (2 ani) admişi buget GFG
admişi taxă GFG
Drept
Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an) admişi buget IJPL
admişi taxă IJPL
Ştiinţe administrative
Managementul administraţiei publice şi cariere publice (2 ani) admişi buget MAPCP
admişi buget Moldova

Arhivă

2011 

2010

 

 

 

 

 

Calendarul admiterii

Sesiunea
 • Sesiunea I
 • Sesiunea II

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat

Tip învăţământ
 • Zi
 • FR

înscrieri : 13 - 17 iulie 2015
L M Mi J V S D
Iunie29 Iunie30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 August1 August2
Înscrieri candidaţi
proba de competenţă lingvistică pentru programul de studiu Limbi moderne aplicate (LMA)
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi, depuneri cereri de redistribuire, afisarea rezultatelor după confirmarea locurilor şi redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 13 - 17 iulie 2015
L M Mi J V S D
Iunie29 Iunie30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 August1 August2
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

 • Zi
 • FR


înscrieri : 13 - 22 iulie 2015
L M Mi J V S D
Iunie29 Iunie30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 August1 August2
înscrieri candidaţi
concurs de admitere, afişarea rezultatelor
contestaţii, afisarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :13 - 17 iulie 2015
L M Mi J V S D
Iunie29 Iunie30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 August1 August2
înscrieri candidaţi
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultate, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 15 - 19 iulie 2013
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 August1 August2 August3 August4
Înscrieri
concurs de admitere
afişarea rezultatelor
contestaţi
afişarea rezultatelor după contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

Tip studii
 • Licenţă
 • Masterat
 • Doctorat

înscrieri : 07 - 10 Septembrie 2015

Septembrie 2015

L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
înscrieri pe locurile rămase disponibile
proba de competenţă lingvistică pentru programul de studiu Limbi moderne aplicate (LMA)
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale
Facultatea
 • Inginerie
 • Ştiinţe şi Litere

 • Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

înscrieri : 07 - 10 Septembrie 2015
Sala A302, Str. N. Iorga, nr. 1

 

Septembrie 2015

L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare, afişarea rezultatelor
contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii;
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 9 - 12 Septembrie 2013
Sala D18, str. Livezeni nr.69

Septembrie 2013

L M Mi J V S D
August26 August27 August28 August29 August30 August31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4 Octombrie5 Octombrie6
Înscrieri
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale


înscrieri : 07 - 10 Septembrie 2015

 

Septembrie 2015

L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare, afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 07 - 10 Septembrie 2015

Septembrie 2015

L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
concurs de admitere/interviu/concurs de dosare, afişarea rezultatelor
contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi;
afişarea rezultatelor finale

înscrieri : 7 - 11 septembrie 2015
L M Mi J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Octombrie1 Octombrie2 Octombrie3 Octombrie4
Înscrieri
concurs de admitere / interviu)
afişarea rezultatelor, contestaţii
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
afişarea rezultatelor finale

înscrieri :19 - 28 septembrie 2012
L M Mi J V S D
August 27 August 28 August 29 August30 August31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Înscrieri
masterat
MANAGEMENTUL SISTEMELOR CALITĂŢII

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Cursuri postuniversitare

ASIC - Cursuri postuniversitare de antreprenoriat

Despre UPM...

prof. dr. MICHEL LABORI

“J'ai été impressionné par la solennité du lieu et l'accueil chaleureux des autorités universitaires. Mon intervention a permis un échange de qualité avec les étudiants qui ont posédes questions pertinentes. La réputation de Târgu-Mureş vient également de son système hospitalier avec le premier service d'urgence créé dans le pays et le premier centre national de cardiologie. Ma première impression a donc été celle d'une ville active et dynamique. L'Université “Petru Maior” m'a beaucoup impressionné. Son administration est très efficace avec le recteur Liviu Marian, le pro-recteur vasile Bolos, le pro-recteur Enăchescu, le chancelier Cornel Sigmirean, le doyen Iulian Boldea. J'ai été frappé par le professionalisme des services administratifs pour l'accueil des étudiants et la résolution de leurs problèmes, en particulier pour les échanges internationaux,”

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.